PROJEKTER

CICED er engageret i projekter eller projektforberedelse i 6 lande:
Bolivia, Eksil-Tibet/Indien, Mongoliet, Nepal, Peru og Tanzania.

Nepal%2001_edited.jpg

NEPAL

Better Life – Educating & Keeping Children Safe in Helambu

Det nepalesiske skolevæsen er hærget af forskelsbehandling forankret i kaste og etnicitet. Og ’lokalsamfund er underlagt en splittelseskultur, som vi skal have gjort op med. Og hvis vi skal have gjort noget ved trafficking og så skal vi have udvidet meningen med skole’, som borgmesteren i Helambu formulerer det.

 

Derfor fokuserer projektet på to områder. For det første mobiliserer og styrker vi forældre, lokalsamfund, skoler og lokale guvernører gennem en ’Total School Approach’. 


For det andet arbejder vi på at forbedre den undervisning, som børnene møder i skolen. Undervisningen skal forankres i børnenes egen verden, i lokalsamfundets udfordringer og historie. Og så skal der undervises være på et sprog, som børnene kan forstå.
Der er 34 skoler og lokalsamfund involveret i projektet. De vil blive støttet af Total School Approach Teams. Hvert hold vil have en bestemt klynge af skoler, hvor de bor i hele projektet og giver praktisk support og input.

Peru01_edited.jpg

PERU

Teacher education for a sustainable future

Peru Amazonas er hjemsted for mange oprindelige folk, der som i resten af Amazonregnskoven er under kolossalt pres fra træindustri, mine- og olieselskaber – og ikke mindst klimaforandringer.

Sammen med organisationen Formabiap er CICED i gang med at udforme et projekt, der skal udvikle en læreruddannelse, efteruddannelse og undervisningsmaterialer med fokus på bevarelse og bæredygtig udvikling af regnskoven.  

Projektbeskrivelse på vej
IMG_5584.jpg

BOLIVIA

Kvalitetsuddannelse for børn og unge fra det oprindelige quechua folk i Potosí regionen

Projektet sigter mod at give børn og unge sproglige, kulturelle og erhvervsmæssige kompetencer, der sætter dem i stand til at bryde ud af fattigdom og deltage i det sociale liv som aktive og ligeværdige borgere i Bolivia.


Projektets primære målgruppe er børn og unge fra det oprindelige quechua-folk, bosiddende i landsbyer i fire kommuner i Potosí-regionen, som er en af ​​de fattigste regioner i det bolivianske højland.


EKSIL-TIBET

CICED-støtte til uddannelse for tibetanere i eksil

Siden 1992 har Danmark støttet det tibetanske samfund i eksil i Indien. Det overordnede formål med støtten er at bidrage til bevarelse af den tibetanske kultur og demokratiseringen af ​​det tibetanske samfund i eksil.


Siden 2006 er dansk bistand designet til at støtte den centrale tibetanske eksilforvaltning (CTA) og dens Uddannelsesdepartement (DoE) til gennemførelse af grunduddannelsespolitikken (BEP), der sigter mod at ”udvikle et uddannelsessystem, der har tibetansk traditionel uddannelse som kernen, og moderne uddannelse som dens væsentlige samarbejdspartner ”.


Det nuværende projekt fokuserer på den grundlæggende ret til uddannelse for alle tibetanere og bevarelse af den tibetansk kultur og uddannelsesarv og det tibetanske sprog.

_untitled_ 53.jpg
Mongoliet%20Better%20School%20start_edit

MONGOLIET

Better School Start - Better School Life

Dette nye fælles MAPSSD-CICED-projekt har to hovedmål:


Et: hjemmebaseret støtte til førskolebørns alsidige udvikling. Indsatsen omfatter nomadefamilier og deres børn i alderen 3-5 år, altså børn, der ikke har muligheder for at komme i børnehave.

To: udvikling af bedre og mere familielignende omsorg, samt bedre fritidsmuligheder til børn i landdistriktskolernes kostafdelinger

MONGOLIET

Children’s Ger - en ekstra chance

Siden starten i 1997 har Children’s Ger sikret skolegang til over 1000 børn og unge, der ellers ikke ville være kommet i skole. ’Ger’ er navnet på det traditionelle mongolske filttelt, som har huset de mongolske nomader i århundreder. Snesevis af ekstremt fattige og udsatte familier har via projektet fået hjælp til at komme videre i tilværelsen.

Projektet er oprindelig etableret på privat initiativ i et mongolsk-tysk samarbejde, som reaktion på den store bølge af gadebørn i 90ernes Ulaanbaatar.

CG_foto_fra_gu00e5rdsplads.jpg

NEPAL

Mikro-kreditter til unge, Helambu

På youth camps under projektet 'Putting Youth at the Centre Staget' var det tydeligt, at flere deltagere havde gode ideer til, hvordan de kunne tjene penge til sig selv og deres familier. Men de manglede startkapital. Ikke mange penge, typisk omkring 1000 USD for at komme i gang.

Youth camp-outdoor session.jpg
85106339_1287050344823073_23452682663703

NEPAL

Helambu Youth Taking Their Place

Projektet følger i sporet på nogle af de gode resultater fra indsatsen: Putting Youth on Centre Stage. Fokus i det nye samarbejde med JUST Nepal Foundation  er at støtte unge nepalesere i at opbygge stærke, inkluderende civilsamfundsplatforme i deres lokale samfund.  

Ambitionen er, at de unge deltager fredeligt og produktivt Nepals sociale og økonomiske udviklingsprocesser.

NEPAL

Små beløb med stor virkning

Da corona-pandemien ramte Nepal i foråret gik JUST Nepal Foundation og CICED sammen om at beskytte befolkningen i Helambu så godt som muligt.

Nepal covid19_01.jpg

NEPAL

Mikro-kreditter til unge, Helambu

På youth camps under projektet 'Putting Youth at the Centre Staget' var det tydeligt, at flere deltagere havde gode ideer til, hvordan de kunne tjene penge til sig selv og deres familier. Men de manglede startkapital. Ikke mange penge, typisk omkring 1000 USD for at komme i gang.

Youth camp-outdoor session.jpg

TANZANIA

Anerkend tegnsprog - de døves sprog

Uden tegnsprog og adgang til tegnsprogstolkning er døve mennesker udelukket fra det meste sociale liv.

Tanzania har ratificeret FNs Konvention of Rettigheder for Mennesker med Handicap i 2009, og landet har en egen supplerende fin lovgivning fra 2010. Mere end et årti senere er der stadig lang vej til fuld og praktisk anerkendelse af tegnsprog som de døves sprog.

Projektet  Boosting Sign Language as the Language of the Deaf  skal intensivere kampagner og fortalervirksomhed for de døves rettigheder. 

Skærmbillede 2021-03-24 kl. 16.15.59.png
20180427_170733.jpg

NEPAL

Unge, der gør en forskel og skaber sig en fremtid

Projektet ’Putting Youth on the Centre Stage’ er målrettet styrkelse af ​​nepalesiske unges muligheder og interesse for at deltage i landets sociale og økonomiske udviklingsprocesser og aktivt deltage i dets regeringsførelse.


Projektområdet Sindhupalchok er blevet alvorligt påvirket af krig, trafficking, ungdomsmigration og jordskælv. Mens 60 procent af Nepals befolkning er under 25 år, forhindrer kulturelle traditioner, kønsfordeling og kaste-hierarkier effektivt størstedelen af ​​unge i at deltage i politik og demokratiske samtaler samt vigtige dele af det økonomiske liv.

AFSLUTTEDE PROJEKTER

Tidligere CICED projekter, der i dag er afsluttet.

 MONGOLIA

Mongolization of civil society develpment
in rural Mongolia

As the title indicates the project supported the development of vibrant civil societies in rural Mongolia based on Mongolian traditions of social collaboration in pastoralist communities.

 

57 rural districts (soums) across all 20 provinces (animals) with local branches of the Mongolian Association for Primary and Secondary School Development engaged in the project in operation 2014-2018 with a budget of 1.6 million DKK.

Mongoliet02.jpg
DSCF5855_edited.jpg

INCLUSION OF THE DEAF IN TANZANIA

Sign language is key

Sign language is the key to inclusion of deaf in any society.

In Tanzania sign language in general and quality sign language in particular is rare. 

Together with the the Tanzanian organizations for respectively the deaf (CHAVITA) and sign language interpreters (TASLI) we supported training of sign language trainers and training of deaf in 4 locations as well as preparing the ground for an officially certified sign language course in Tanzania. 

The project was implemented 2017-June 2019 with a budget of 400,000 DKK.

TANZANIA

Hasteindsats mod Covid-19 blandt døve

Covid-19 bankede også på dørene i Tanzania i foråret 2020. Blandt de døves orrganisation CHAVITA var der ekstra bekymring. Hvordan får man information om beskyttelse mod virussen ud til døve i almindelighed of de fattigste og mest islolerede i særdeleshed.

Med støtte fra CISU iværksatte CHAVITA og CICED et akut-projekt over 3 måneder. Der blev produceret vidoer med tegnsprogstolkning, holdt møder med regering og myndigheder og banet vej for tegnsprogstolkning på alle landsdækkende tv-kanaler.

CHAVITA - corona.jpg