top of page
  • cicedwix

Update på CICED projekter

Af: Johnny Baltzersen, joba@ciced.dk


Vi håber, at alle har (haft) en god sommer.


Trods sommer og ferie har CICED været i løbende kontakt med vores partnere i Bolivia, Eksil-Tibet, Mongoliet, Nepal, Peru og Tanzania.


Corona-pandemien præger stadig arbejdet. Værst er det i Bolivia, Eksil-Tibet og Nepal, hvor også medarbejdere på projekterne har været ramt. Heldigvis er der ingen dødsfald. I skrivende stund er de fleste projektmedarbejdere raske igen og tilbage til arbejdet, men smittestigningen, især med den omtalte Delta-variant, lægger markante begrænsninger på aktiviteterne. Nepal er f.eks. lukket helt ned frem til 28. august.


Nepal

Som omtalt i nyhedsbrev tilbage i juni blev Helambu i Nepal tilmed ramt af voldsomme oversvømmelser og mudderskred. Sammen med indsamlede midler fra CICEDs medlemmer kunne vi sende 55.000 kroner afsted til at afhjælpe nogle de værste udfordringer. Herunder indkøb og leverance af basale fødevarer til dem, der havde mistet hele forrådskammeret til vandmasserne. For at det ikke skal være løgn, som man siger, så blev Helambu ramt af nye oversvømmelser i den første uge af august. Monsun-regnen er i år særlig vedholdenende og langvarig.Corona og vandmasser sætter begge projekter på midlertidig standby (’Youth Taking Their Place’ og ’Better Life – Educating and Keeping Children Safe’).


Mens vi afventer, at situation i Nepal giver plads til at komme i gang med projekterne igen, drøfter vi et ny indsats med fokus på kapacitetsopbygning især blandt unge om effektiv respons og håndtering af naturkatastrofer, som der kun kommer flere af i fremtiden. Over de seneste 4-5 år har vores partner Just Nepal Foundation og CICED givet håber tilbage til mange unge, der ellers ville have forladt Helambu for at søge lykken andre steder i Nepal eller i Golfstaterne.


Det håb skal helst ikke vaskes væk, sådan bogstaveligt talt. Vi søger derfor veje til at engagere de unge, der har været og er en del af youth camps, kooperativ, uddannelsesaktiviteter i arbejdet med en mere hensigtsmæssig genopbygning af området. Ikke alle skader er naturbestemte. En del skyldes også dårlig planlægning af infra-struktur.

Bolivia

Efter at have ligget underdrejet i flere uger på grund af COVID-19 blandt projektmedarbejdere er vores partner AAE igen i sving. Nye undervisningsmaterialer til efteruddannelse af lærere er klar. De mange mindre såkaldte socio-produktive agro-projekter, der skal kombinere skolegang med landbrugsrelevant viden og kompetencer er god gænge. Vi ser frem til flere nyheder fra felten, når de projektmedarbejderne er kommet sig helt af COVID-19 og igen på besøg i Potosí-højlandet.

Link til projektbeskrivelse


Mongoliet

Som altid har mongolerne set frem til sommeren, som ikke kun byder på varme og ferie, men også på festivitas. Men i år har der har lidt ekstra stille på grund af corona-restriktioner. Ingen Naadam-fester (de traditionelle fester i juli med bueskydning, brydning og hestevæddeløb) og heller ingen regionale workshops på projektet. Altså ikke fysiske workshops. For den 16. og 17. august afviklede vi fire regionale workshops online.

Kun to ud af 64 lokalafdelinger kunne ikke koble på nettet og deltage. Der blev delt erfaringer fra arbejdet med at forberede de fem-årige på at komme i skole og med at gøre skolernes kostafdelinger så rare og omsorgsfulde som muligt, især for de mindste elever.Hvor vi i det forgange skoleår med alle dets corona-lockdowns nåede ud til godt 300 fem-årige nomadebørn, så skal indsatsen i det kommende år gerne omfatte lidt over 1000 førskolebørn. Sideløbende påbegyndes fortalervirksomheden for at sikre fremtidige finansiering og udvikling af førskoletilbud til nomadernes børn.


Og vi tager så småt fat på debatten om mulige alternativer til indkvartering på skolerne for de yngste. Der er udbredt enighed om, at det er en (alt for) stor mundfuld for seks-årige at flytte på skolernes kostafdeling. Men hvilke alternativer er der? Altså ud over ikke at komme i skole. Hvilket for langt de fleste mongoler ikke er et alternativ. Skole har meget høj status, hvorfor mange også splitter familien, så moren flytter til landsbyen, mens faren bliver ude på stepperne og passer dyrene. Hvilket så bare er stressende og bestemt ikke en god løsning for den samlede familie. Så debatten skal i gang parallelt med, at vilkårene på skolernes kostafdelinger forbedres.


Link til projektet på CICEDs hjemmeside


Det eksil-tibetanske samfund

I slutningen af juli underskrev udviklingsministeren projektdokumentet for et ny fire-årigt samarbejde mellem det eksil-tibetanske samfunds Department of Education og CICED. Med en budgetramme på lige under 10 millioner kroner fortsættes støtten til udvikling af Basic Education Policy, der fokuserer på et uddannelsessystem for eksil-tibetanere, der har tibetansk sprog, kultur og tradition som sit grundlag og moderne videnskab og færdigheder som sin naturlige partner.


Projektet vil således forsætte udvikling af tusindvis af ord og begreber på tibetansk, som modsvarer moderne sprogbrug inden for naturvidenskab, humaniora og socialvidenskab. Læreruddannelsen skal fortsat styrkes samtidig med at undervisningsmaterialer til alle klassetrin løbende fornyes og forbedres. Antallet af elever i de eksil-tibetanske skoler er faldende og der skal derfor også gennemføres skolesammenlægninger og andre tilpasninger til de nye elevtal. Endelig fortsætter støttet til stipendier for elever på erhvervsuddannelse og videregående uddannelser.


Den nye projektfase – den femte i rækken – starter d. 1. september, dagen efter at den fjerde fase afsluttes.


Vi har endnu ikke beskrevet den femte fase på vores hjemmeside, men her er link til beskrivelse af den igangværende 4. fase.Tanzania

Den ene af vore partnere CHAVITA, de døves organisation, har også nydt sommeren. Heldigvis er corona ikke en større udfordring i Tanzania. I hvert fald ikke endnu. Ifølge WHO er der stadig under 1400 registrerede COVID-19 tilfælde. Det betyder, at CHAVITA til dato har kunnet gennemføre alle planlagte aktiviteter i dette 18 måneders projekt under titlen ’Boosting sign language as the language of the Deaf in Tanzania’.


Det betyder, at der er gennemført kapacitetsbehovsanalyse og efterfølgende kurser for CHAVITAs nationale ledelse og tre regionale ledelser. Der er afholdt workshops med repræsentanter for nationale og regionale myndigheder samt landsdækkende og lokale medier med fokus på døves rettigheder og effektive måde til at sikre kommunikation på tegnsprog og via tegnsprogstolkning. Den store satsning på en online tegnsprogsordbog er sat i hejsen.

Lige nu er der fokus på forberedelse af en omfattende kampagne for døves rettigheder i forbindelse med International Week of the Deaf i slutningen af september.


Over sommeren har vi også fortsat dialogen med den anden partner i Tanzania, nemlig TASLI, tegnsprogstolkenes organisation. I foråret fik TASLI i forbindelse med et generationsskifte helt ny bestyrelse, og det sætter dagsordenen for det nye fælles projekt, som vi har i støbeskeen. Over de kommende uger færddiggøres en ansøgning til et 18 måneders projekt med fokus på kapacitetsopbygning inden for tegnsprogstolkning samt organisationsledelse og -udvikling, ligesom uddannelse af tegnsprogstolke skal forbedres.Peru

Vi fik afvisning på vores ansøgning til CISU om støtte til projekt i Peru Amazonas med fokus på bæredygtig udnyttelse og bevarelse af regnskoven. Tanken var, at en ny læreruddannelse med dette fokus skulle være krumtappen i indsatsen. Men projektet blev, kort sagt, for meget læreruddannelse og for lidt civilsamfundsudvikling.


Og det er ubalance i lyset af, at projektmiddelpuljen er først og fremmest tiltænkt styrkelse af civilsamfund og civilsamfundsorganisationer. Vi er således også helt enige i kritikken, der førte til afvisning af ansøgningen. Vi er i fuld sving med at gøre det bedre næste gang, for der er ingen tvivl om, at der er brug for indsatser for bevarelse og bæredygtig anvendelse af regnskoven.

21 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page