top of page
 • cicedwix

Nyt projekt – lokal ledelse af klimatilpasning

Af: Johnny Baltzersen, joba@ciced.dk


Ifølge tænketanken International Institute for Environment and Development/IIED truer klimaforandringerne med at skubbe 130 millioner mennesker ud i ekstrem fattigdom inden 2030. Samtidig er, trods levede erfaringer med klimaforandringerne, netop de allerfattigste dem, der typisk ikke bliver hørt og derfor udelukket fra beslutninger.


Men på FN's 2021-topmøde om klimatilpasning forpligtede Danmark og Nepal, og førende institutioner sig til at støtte lokalt ledet klimatilpasning. Og det er denne forpligtelse, som nu omsættes i handling i dette nye projekt.


Sammen med vores partner JUST Nepal Foundation er CICED klar med en ny indsats for klimatilpasning i Helambu, Nepal. Med knap en million kroner fra CISU over de næste 18 måneder fokuserer indsatsen på en mere effektivt lokalt ledet tilpasning til klimaforandringerne i Helambu.


Det overordnede formål med det nye projekt er at støtte de sårbare samfund og den lokale regering i Helambu kommune med at udforme og etablere fleksible, inkluderende, institutionelle ordninger, så de kan håndtere klimarisici og levere lokalt ledet tilpasning. Dermed styrkes modstandsdygtigheden over for klimaændringer.


Projektet har tre specifikke mål:

 1. Kapacitetsstyrkelse af de lokale katastrofeforvaltningsudvalgs viden og tekniske kapacitet om klimatilpasning og inddragelse.

 2. Styrkelse af kapaciteten hos de vigtigste kommunale ansvarlige for klimatilpasning og -forvaltning

 3. Styrkelse af ungdomsgruppers kapacitet til at fungere som redningsledere i forbindelse med katastrofer.


Faktisk bygger det kommende projekt også på erfaringer fra den mindre indsats sidste år: Prepared for the 2022 Floods’, som blev stablet på benene efter de voldsomme oversvømmelser i Helambu i 2021.


Selvom indsatsen var beskeden, var resultaterne opløftende:


 • Traditionelt marginaliserede samfund, som tidligere var udelukket fra nødhjælp, fik adgang til fødevarer og medicinske forsyninger

 • Nødhjælpen blev effektivt og retfærdigt fordelt.

 • Udsatte samfund i Helambu blev nået og fik adgang til mere kvalificeret, systematisk støtte end tidligere

 • Alle børnefamilier, der var i fare, blev bragt i sikkerhed.

 • Der blev ikke rapporteret om handel med børn i løbet af monsunen i 2022.

 • Familier og ældre fra højrisikolokaliteter blev midlertidigt flyttet.

 • Ungdomsredningshold gennemførte kort rudimentær træning, de arbejdede mere sikkert og effektivt.

 • Lokalsamfundene udtrykker et ønske om at være bedre forberedt på fremtidige oversvømmelser og jordskred

 • Der blev indledt samtaler/bevidsthed om vejrændringer og deres virkninger blandt lokalsamfund og pligtige personer.


Den tidligere indsats viser at en vellykket tilpasning til klimaændringer kræver forståelse af den lokale kontekst, herunder lokal kultur, værdier og videnssystemer. Og at de lokale må inddrages i beslutninger og spille en helt central rolle i at håndtere den komplekse udfordring, som klimaændringerne lægger for dagen.9 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page