top of page
  • Forfatters billedeJohnny Baltzersen

Ny bestyrelse - nyt arbejdsprogram

Af: Johnny Baltzersen, joba@ciced.dk


For præcis en uge siden rundede CICED sin 14. generalforsamling af med valg af ny bestyrelse og enighed om, hvad der skal i focus i det kommende år. Umiddelbart efter generalforsamlingen holdt den nyvalgte bestyrelse konstituerende møde. Undervejs fik vi en god og anerkendende drøftelse af bestyrelsens beretning. Der var også kun godt at sige om årsregnskabet for 2022. Den nye bestyrelse Bestyrelsen er udvidet til syv personer og to suppleanter. Vi har sagt - heldigvis kun delvis - farvel til Sven Kjær Nielsen, der var med til at stifte CICED som NGO og som har været kasserer af flere omgange. Sven fortsætter som suppleant. Vores nye kasserer er for mangel CICED medlemmer en gammel kending, nemlig Klaus Emil Nygaard. Klaus har fra den ene eller anden position været central i økonomiadministration af alle det gamle CICEDs projekter helt tilbage fra 1996. Ny i bestyrelsen, men ikke ny i CICED sammenhæng, er Susanne Pérez. Susanne koordinerer CICEDs projekt med Formabiap i Peru Amazonas og er for nylig vendt hjem fra en to-ugers tur til partneren i Peru. Der kommer snart læse- og billedstof fra turen. Michael Øllgaard er den tredje nye person i bestyrelsen og repræsenterer en markant styrkelse af CICEDs kapacitet på klimatilpasningsområdet. Et område, som uundgåeligt kommer til at fylde mere og mere i vores arbejde fremover. Michael er forstkandidat med speciale i tropisk- og subtropisk skovbrug og har mange års erfaring fra udviklingsprojekter i Mellemøsten, Mocambique og ikke mindst Nepal, hvor CICED sammen med JUST Nepal Foundation er i fuld sving med et klimatilpasningsprojekt. CICEDs bestyrelse ser nu således ud - i alfabetisk orden: Johnny Baltzersen (forperson) Jette Luna (næstforperson) Katinka Hoydal (sekretær) Klaus Emil Nygaard (kasserer) Susanne Pérez Rita Tisdall Michael Øllgaard Suppleanter: Sven Kjær Nielsen Christiane Trolle-Busck Beretning 2022 kan læses her. Den nye bestyrelse er præsenteret med fotos og korte introduktioner

Det nye arbejdsprogram Hovedparten af vores fokus i det kommende år er på forhånd bestemt af arbejdet med de projekter, som er i gang i samarbejde med vores partnere i Indien, Mongoliet, Nepal, Peru og Tanzania. Men der skal også være plads til at udvikle nye projekter i Bolivia og Tanzania, hvor tidligere projekter er udløbet med overgangen fra 2022 til 2023. Vores store projekt i Mongoliet har udløbsdato i efteråret 2023, men det er usikkert om vi kan forlænge lidt ind i 2024, eller om vi allerede nu også dér skal i gang med udformning af en ny indsats. Sideløbende med fortsættelse og fornyelse af velkendte indsatser, skal vi skærpe vores kapacitet til at arbejde med klimatilpasningsindsatser. Så der er dømt spændende og stejl læringskurve. Sidst, men ikke mindst, så skal vi for alvor i gang med at opstøve supplerende finansierings-kilder. Presset på CISUs bevillingsramme er stigende og der er ikke udsigt til, at den nuværende regering - og dermed det nuværende folketingsflertal - har planer om at øge bevillingerne til udviklingsarbejde. Vi har masser af ideer til indsatser, men der skal penge til. Vi er gået i gang med at skærpe vores viden og færdigheder ud i kunsten at søge andre kilder og veje til den nødvendige omfordeling af penge fra dem, der har rigeligt, til dem, der (næsten) ingen har. Kurser i fondsansøgninger og deslige står højt på dagsordenen. Vi glæder os til at fortælle mere om arbejdet i det kommende år. Går det, som vi satser på, så hører I også fremover fra os et par gange om måneden. Det nye arbejdsprogram kan læses her

10 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page