top of page
  • Rita Tisdall og Johnny Baltzersen

En mosaik af samarbejde og netværk


Af: Rita Tisdall


I maj måned rejste Benson Kibet fra Associations for the Physically Disabled of Kenya og Timothy Ekesa fra Kenya Alliance for Advancement of Children sammen med deres partner, 100%-for-Børnene, til Nepal for at studere netværk og samarbejde på tværs af lokalt forankrede civilsamfundsorganisationer, de såkaldte ’community based organisations’, forkortet CBO.

Nepal har i løbet af det sidste år set fødslen af to netværk: The Child Protection Network, Nepal, initieret af CWISH, en partner til Alternatives to Separation- ATOS, og The Everest Network, der fokuserer på klimaforandringer, og som er faciliteret af Just Nepal Foundation i samarbejde med CICED. Hvert af netværkene har omkring 15 medlemsorganisationer, hvoraf mange har partnere i Danmark, som støttes af CISU.

Kathmandu var vært for en række workshops, hvor deltagere fra de tre lande delte deres kulturelt baserede koncepter og erfaringer omkring netværksarbejde. Diskussionerne spændte fra design af netværksstrukturer, fordele ved at bygge på traditionelle eller moderne netværkskoncepter. Hvordan man kan sikre inklusion i netværk, valg af samfundslag og diskussion af de muligheder, som netværk åbner for stærk fortalervirksomhed.

Et fælles indtryk var, at netværk ikke kan indrammes eller indhegnes som organisationer. Netværk kan ikke tvinges, de er frivillige i ånden, hvor en følelse af at binde bånd mellem mennesker og visioner anerkendes som den afgørende faktor.

Ti dage var fyldt med meningsfulde, hjertevarme diskussioner, hvor mangeårige udviklingstilgange fra forskellige steder blev delt. En mosaik af nye ideer og inspirerende tilgange blev udforsket.

Gruppen rejste også til CICED-JNF projektet Better Life - Educating & Keeping Children Safe i landkommunen Helambu for at se et eksempel på, hvordan netværksarbejde i øjeblikket gavner implementeringen af et projekt. Her samarbejder og videndeler fire CBO'er, alle netværksmedlemmer og alle støttet af CISU.

Projektet Better Life - Educating & Keeping Children Safe, der strækker sig over hele Heambu-kommunen og opererer i alle offentlige skoler og deres optageområder, fungerer som en base for de andre CBO'er. Der er ved at blive skabt en kultur med gensidig afhængighed, hvor man for eksempel deler knowhow, menneskelige ressourcer, data og fortalervirksomhed. Det er nyt og tidligt, men indtil videre ser det ud til, at alle nyder godt af hinanden.

Gruppen besøgte borgmesteren i Helambu, en mand, der, da han blev valgt for fem år siden, afviste de fleste CBO'er i sit område og sagde, at de ikke var effektive, men brugte tid og energi på at konkurrere!


Nu er der et godt samarbejde mellem kommunen og civilsamfundsorganisationerne, ikke mindst som et resultat af netværksarbejdet. For eksempel er der etableret en fælles handicap-helpdesk på kommunekontoret, hvor borgere og skoler kan få råd om eller klage over handicapservice eller et andet område. Handel med børn og adskillelse af familier er et af de højeste problemer i distriktet. Kommunen er i færd med at vedtage en ny lokal lov om beskyttelse af børn, som vil øge kontrollen på dette felt, og som vil forbyde, at børn adskilles fra deres familier ”i uddannelsens navn”, før de er over 10 år gamle.

Besøget var virkelig en frugtbar oplevelse, en øjenåbner for alle, udveksling på tværs af projekter, lande, partnerskaber indeholder en verden, der endnu ikke er opdaget!


Heldigvis er der planer om at fortsætte disse sammenkomster.

2 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page