top of page
  • Forfatters billedeJohnny Baltzersen

Det gør CICED i 2022

Af: Johnny Baltzersen, forperson, CICED - joba@ciced.dk

Det er blevet tid til at bede om indbetaling af årets støtte-/kontingentbeløb til CICED.

Som tidligere blot 100 kr. Indbetaling til:

MobilePay: 543910

Merkur Andelskasse: 8401-1148263

Mrk/besked: 'K2022'


Det kommende år byder på nye initiativer og fortsættelse af kendte projekter:


Lad os starte med det nye:


Tanzania: Inden for de næste par uger afleverer vi en ny ansøgning til CISU om støtte til udvikling af tegnsprogstolkning i Tanzania. Projektet komplementerer vores samarbejde med de døves organisation CHAVITA. Mere og bedre tegnsprog og tegnsprogstolkning er afgørende for at forbedre de døves vilkår og muligheder for uddannelse og jobs.


Nepal: Vi har ad flere omgange fortalt om oversvømmelser i Helambu i sommeren 2021. Om COVID-19 i Nepal. Og om 2015-jordskælvenes ødelæggende betydning for økonomi og socialt liv i Helambu-området. Inden for det sidste halve års tid, har en række organisationer i Nepal drøftet, hvordan man kan være bedre forberedt, når den næste katastrofe rammer. Helambu-egnen er top-risiko område.

Vores partner Just Nepal Foundation er blevet valgt blandt en halv snes andre NGO’er til at stå i spidsen for et nyt nepalesisk katastrofenetværk, der skal udvikle civilsamfundet og dets organisationer til at være bedre rustet til de næste ulykker. I CICED går vi efter at være primusmotor i et dansk-nepalesisk samarbejde om udvikling af kapacitet og redskaber til at være så katastrofe-parate som muligt. De foreløbige planer omsættes til projektforslag i løbet af foråret.

Og nej, CICED skal ikke til at være en nødhjælpsorganisation. Men, i tæt samarbejde med vores partnere, er det ganske enkelt nødvendigt, at vi organisation, kommunikation og handling er gearet til de nye katastrofer, alle ved kommer. Det handler ikke mindst om, hvordan små civilsamfundsorganisationer, der er solidt plantet i lokale samfund ikke får slået benene væk under sig, når de store under fanfarer rykker ind i kølvandet på for eksempel jordskælv og oversvømmelser.

Peru: Vi har længe haft samarbejde med oprindelige folk i Peru-Amazonas på dagsordenen. Vi er nu klar med et nyt stort projekt. Ansøgning afleveres til CISU i marts 2022-runden. Ligesom i Bolivia fokuserer den nye indsats på oprindelige folk og deres rettigheder, bedre uddannelse, og bæredygtige modtræk mod klimaforandringerne. Et nyt projekt vil inddrage tre oprindelige befolkninger i Peru-Amazonas: kichwa, kukuma-kukamiria og shawi.

Krumtappen i projektets strategi bliver at koble læreruddannelse og lærerjob med styrkelse af lokalsamfundenes kapacitet til at arbejde for en bæredygtig anvendelse og udvikling af regnskoven. Det er to solide og erfarne peruvianske partnere Formabiap og Chaikuni Institut, der skal stå for gennemførelsen af projektet i Peru-Amazonas. Men, vi skal altså lige sikre os en bevilling på omkring 3 millioner kroner! I maj ved vi, om det lykkes.

Og så til alt det, der er i gang:

Bolivia: Børn og unge fra den oprindelige overvejende Quechua-befolkning i Potosí-højlandet i Bolivia får bedre tosproget skolegang og flere uddannelsesmuligheder. Familier og lokalsamfund støttes i udvikling af nye dyrkningsmetoder under indtryk af klimaforandringerne. Skolerne tilbyder jobrelaterede forløb og værksteds- og gartnerierfaringer.

Mongoliet: I Children’s Ger i den vestlige udkast af Ulaanbaatar i Mongoliet får omkring 40 ellers udstødte børn og unge mulighed for at lære at læse og skrive og komme videre med skole- og uddannelse. Samtidig får 15 meget fattige og udsatte familier støtte til at komme igennem de værste livskriser.

Mongoliet: I 64 mongolske landdistrikter og skoler får omkring 3000 femårige nomadebørn og deres familier en solid håndsrækning til hjemmebaseret leg-og-læring skoleforberedelse, så børnenes skolestart er mere på højde med deres klassekammerater, der har gået i børnehave. Dertil får indkvartering af børnene på skolernes kostafdelinger endnu mere pædagogisk kvalitet. Nye og flere materialer til en spændende fritid. Og pædagoger og lærere, der får nye kompetencer.

Eksil-Tibet: Støtten til uddannelse i det eksil-tibetanske samfund i Indien fortsætter for fuld skrue. Der bliver renoveret skoler og klasseværelser. Nye læseplaner og undervisningsmaterialer forfattes. Nye tibetanske ord og begreber udvikles som led i den løbende udvikling af det tibetanske sprog. Skoleledere og lærere får omfattende efter-uddannelse med fokus på bl.a. buddhistisk dialektik og andre deltager-orienterede læringsformer. Halvtreds unge får uddannelses-stipendier.

Nepal: De heftige oversvømmelser i sommeren 2021 betød, at visse dele af projektet Helambu Youth Taking Their Place måtte nytænkes. Vejen til Kathmandu og adgang til større hovedstadens store markeder og mange turister er skyllet væk. Fokus er nu på at sikre, at det nye ungdomskooperativ og de mange nye kompetencer får fodfæste og fremtidsmuligheder i lokalområdet. Det er godt på vej og skal konsolideres frem til projektets afslutning senere i 2022. Og det skal følges op af nye fælles indsatser, der vil blive aftalt under besøg i Helambu i februar-marts.

Nepal: COVID-19 og oversvømmelser forsinkede starten af vores store projekt Better Life - Educating and Keeping Children Safe. Men nu er projektet i omdrejninger. I alt 34 skoler og lokalsamfund i Helambu er med. Undervisningen skal gøres mere inkluderende, og der skal bygges bro mellem forældre og skole. Forfatningen giver i princippet magt over skolerne til lokale skolebestyrelser domineret af forældre. Men det er kun i princippet. Snævre politiske interesser skal udfordres, og ledelse af skolerne demokratiseres. Lokalsamfund, myndigheder og ikke mindst forældre skal støttes i at bekæmpe trafficking. Der skal findes nye midler til at hjælpe de mest katastroferamte unge familier.

Tanzania: Vores partner, de døves organisation CHAVITA er i kører sikkert frem efter planen med at styrke anerkendelsen af tegnsprog, som de døves sprog og øge mulighederne for døves aktive deltagelse i det tanzaniske samfund. Det kræver vedholdende oplysningsarbejde og effektiv fortalervirksomhed rettet mod myndigheder. Der skal mere og bedre service til. Herunder tegnsprogstolkning - se også ovenfor under 'det nye'. I årets løb har CHAVITA efter pilotforløb i tre regioner en national handleplan på plads. Og vi skal formulere næste fase i vores samarbejde.

3 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page