top of page
Peru01_edited.jpg

PERU

Bæredygtigt liv i Peru Amazonas

 

Projektets titel: Uddannelse for et bæredygtigt liv i Perus Amazonas

Projekt start-slut: 01.07.2022-30.06.2025

Partner: Asociación Formabiap

Budget: 2.663.568 DKK

 

Projektet fokuserer på at udvikle interkulturel undervisning i samfunds- og miljøforhold med henblik på skovfornyelse og bæredygtig levevis i det peruvianske Amazonasområde for de oprindelige folk Kichwa, Kukama og Shawi.

 De oprindelige Amazonasbefolkninger i Peru og andre lande i Amazonasbassinet har i århundreder været usynliggjort og ignoreret i det nationale samfund. Samtidig er deres grundlæggende rettigheder systematisk blevet krænket af koloniseringen og besættelsen af Amazonas. 

 

Statens og magtfulde personers og virksomheders tilegnelse af de oprindelige folks territorier, overudnyttelse af naturressourcerne, olieforurening, ensrettende social- og uddannelsespolitikker og udbredelsen af urban og forbrugsfikserede kulturmodeller er dynamikker, der bringer de oprindelige folks kulturer, identitet og levevis i fare.

Stillet over for denne situation har oprindelige folk gennem deres organisationer kæmpet for at forsvare og kræve deres rettigheder, og de har opnået stigende synlighed i de seneste årtier. Men, på trods af fremskridt i den formelle anerkendelse af deres rettigheder, så er deres vigtigste krav stadig uopfyldte, ligesom der fortsat er store uligheder mellem Perus bybefolkning og de oprindelige folk i Amazonas' landdistrikter.

Amazonas' oprindelige folk er vigtige aktører for Amazonas' regnskovs fremtid. I Peru er den vigtigste kilde til drivhusgasser skovrydning, som primært skyldes udvidelse af landbrugsarealer. Det er derfor af særlig relevans i kampen mod klimaændringerne at styrke de oprindelige Amazonasbefolkninger i forsvaret af deres territorier og udvikle produktive aktiviteter, der er alternative til skovrydning-for-landbrug.

 

I denne forbindelse er uddannelsens rolle grundlæggende og kan bidrage til at øge de  oprindelige folks offentlige deltagelse, organisering og deres evne til at håndtere sociale, økonomiske og kulturelle forandringer ud fra en kritisk interkulturel holdning, som samtidig styrker Amazonasbefolkningernes kulturelle identitet, der er baseret på deres forfædres forbindelse med naturen og territoriet.

Projektet udfoldes gennem tre komponenter ved at:

  1. Forbedre uddannelsens relevans i lokalsamfundene ved at øge lokalsamfundets aktørers og oprindelige organisationers deltagelse i udformningen af værktøjer til uddannelsesforvaltning, der er tilpasset deres sociomiljømæssige virkelighed, og ved at fremme lærernes og uddannelsesmyndighedernes vedtagelse af disse værktøjer.

  2. Styrkelse af IBE's system til uddannelse af indfødte lærere med en tilgang, der ikke kun omfatter pædagogiske, kulturelle og sproglige aspekter, men også instrumenter til kritisk interkulturel analyse, forsvar af kollektive rettigheder og IBE-lærernes engagement på det sociale og miljømæssige område.

  3. Øge den sociomiljømæssige ageren af uddannelsescentre i oprindelige samfund ved at skabe et netværk for udveksling og kapacitetsopbygning for lærere og centre med henblik på at fremme miljøinitiativer med kulturel og social relevans.

Læs hele projektdokumentet her - på engelsk.

NYHEDER

En samlet oversigt over de nyheder, der knytter sig til Peru projektet

bottom of page