Projekter

IMG_5584.jpg

Bolivia

Projektets titel: Kvalitetsuddannelse for fattige børn og unge i Potosi-regionen, Bolivia

Projekt start-slut: 01.01.2020-31.12.2022

Partner: Acción Andina de Educación / AAE

Budget: 2.750.000 DKK


Projektet sigter mod at give børn og unge sproglige, kulturelle og erhvervsmæssige kompetencer, der sætter dem i stand til at bryde ud af fattigdom og deltage i det sociale liv som aktive og ligeværdige borgere i Bolivia.


Projektets primære målgruppe er børn og unge fra det oprindelige quechua-folk, bosiddende i landsbyer i fire kommuner i Potosí-regionen, som er en af ​​de fattigste regioner i det bolivianske højland.


Tre hovedindsatser skal bane vejen til at nå i mål med projektets målsætning: (1) kvalitetsud-dannelse; (2) socio-produktive landbrugsprojekter og (3) initiativer til at holde de unge i uddannelsesforløb.


Det tosprogede intra- og interkulturelle uddannelsesprogram, der skal udvikles af projektet, inkluderer førskoleundervisning og grundskoleuddannelse for børn i alderen 4 til 12 år samt mellemskole- og gymnasial uddannelse for piger og drenge i alderen 13 til 18 år.


Uddannelsesprogrammet sigter mod at give børn og unge sprogfærdigheder i quechua og spansk og give dem de nødvendige intra- og interkulturelle kompetencer.


Desuden vil projektet udvikle socio-produktive agro-projekter, der støtter børn, unge og deres familier til at opnå bæredygtige levevis.


Udvikling af socio-produktive projekter er en vigtig del af Bolivias uddannelseslov L070, og det sigter mod at gøre uddannelse mere kontekstuel og af-akademisere læseplaner til fordel for flere erhvervsfærdigheder, der er relevante for håndværk og landbrug.


Derudover er de socio-produktive projekter beregnet til at forbedre levevilkår og mindske fattigdom blandt deltagerne og således modvirke ungdomsmigration til bycentrene.


Klimaforandringer i regionen kræver indførelse af nye afgrøder og / eller innovative dyrkningsmetoder og landbrugsinnovation vil være kernen i landbrugets socio-produktive projekter.


Uddannelsesprogrammer for de unge vil omfatte erhvervsvejledning og undervisning i rettigheder med særligt fokus på, hvordan pigers rettigheder respekteres korrekt.


I samarbejde med ungdommen og lokalsamfundene sigter projektet at drive indkvarteringsfaciliteter i de større landsbyer for at give unge, især piger, fra de mindre landsbyer muligheder for at gå i gymnasiet.

_untitled_ 53.jpg

New Basic  Education  - Tibetans -in-Exile

Projektets titel: CICED-støtte til uddannelse for tibetanere i eksil.

Projekt start-slut: 1.07.2018-30.06.2021

Partner: Central Tibetan Administration / Department of Education, Dharamsala, India

Budget: 6.000.000 DKK


Siden 1992 har Danmark støttet det tibetanske samfund i eksil i Indien.


Det overordnede formål med støtten er at bidrage til bevarelse af den tibetanske kultur og demokratiseringen af ​​det tibetanske samfund i eksil.


Siden 2006 er dansk bistand designet til at støtte den centrale tibetanske eksilforvaltning (CTA) og dens Uddannelsesdepartement (DoE) til gennemførelse af grunduddannelsespolitikken (BEP), der sigter mod at ”udvikle et uddannelsessystem, der har tibetansk traditionel uddannelse som kernen, og moderne uddannelse som dens væsentlige samarbejdspartner ”.


Det nuværende projekt fokuserer på den grundlæggende ret til uddannelse for alle tibetanere og bevarelse af den tibetansk kultur og uddannelsesarv og det tibetanske sprog.


Projektet understøtter implementeringen af ​​BEP på alle skoler under CTA / DoE og konsoliderer den kapacitet, der kræves for at sikre bæredygtighed og den fortsatte udvikling af uddannelseskvalitet i skoler for tibetanere i eksilsamfundet.


Fokus på forbedret læreruddannelse, fortsat pensumudvikling, udvikling af undervisnings- og læringsmateriale og forbedret skoleinfrastruktur inklusive fysiske forbedringer og levering af IT-udstyr.


Et hovedfokus er også at fortsætte publikations- og terminologistandardiseringsprogrammet for at sikre, at det standardiserede tibetanske sprog bruges af lærere og studerende.


Endelig vil fokus være på at støtte, at flere studerende fortsætter med sekundær uddannelse inden for erhvervsuddannelse.


Projektet er i tråd med Danmarks nye strategi "Verden 2030", og det vedrører især FN's bæredygtige udviklingsmål nr. 4 Kvalitetsuddannelse og nr. 16 Fred, retfærdighed og stærke institutioner.

Ferie 2004 - Mongoliet  Eval. Field Trip

Mongolia: 
Better School Start - Better School Life

Projektets titel: Better School Start-Better School Life

Projekt start-slut: 1.10.2019-30.09.2022

Partner: Mongolian Association for Primary and Secondary School Development / MAPSSD - http://mapssd.mn

Budget: 2.750.000 DKK


Dette nye fælles MAPSSD-CICED-projekt har to hovedmål:


Et: hjemmebaseret støtte til førskolebørns alsidige udvikling. Indsatsen omfatter nomadefamilier og deres børn i alderen 3-5 år, altså børn, der ikke har muligheder for at komme i børnehave.

To: udvikling af bedre og mere familielignende omsorg, samt bedre fritidsmuligheder til børn i landdistriktskolernes kostafdelinger


I løbet af det første projektår, vil de 62 lokale afdelinger af MAPSSD i tæt samarbejde med lokale myndigheder identificere familier, der skal involveres i programmet for hjemmebaseret støtte til førskolebørns alsidige udvikling.


Forældre introduceres til programmet, og aftaler omkring støtte og samarbejde vil blive udarbejdet.


Eksisterende læringsmateriale vil blive identificeret, og nye materialer og vejledninger vil blive udviklet. Blandt de materialer, der vil indgå i ’pakken’ vil være traditionelle såvel som moderne spil, der forbedrer for eksempel børns motorik, sprogfærdigheder, kreativ og rationel tænkning.


De nuværende forhold i kostafdelingerne vil også blive analyseret, og der vil blive udarbejdet planer for forbedring af forholdene henimod en familielignende, børnevenlig omsorgs- og læringsatmosfære.


Efter uddannelse af personale til iværksættelse og koordinering af de to hovedaktiviteter og afholdelse af regionale workshops i august 2020 vil alle MAPSSD lokalafdelinger deltage fuldt ud i implementering af projektet.


Forventet situation ved projektets afslutning:

- Hjemmebaseret pædagogisk udviklingsprogram for førskolebørn er i drift i alle 62 landdistrikter.

- Op til 80% af alle nomadefamilier og mere end 2000 børn har været involveret i det hjemmebaseret pædagogiske udviklingsprogram 

- 80% af kostafdelingerne på landdistriktskolerne i de involverede landdistrikter har forbedret deres sociale, kulturelle og læringsmæssige vilkår, og kostafdelingerne er mere familielignende og omsorgsfulde opholdssteder.

- Finansiering er sikret til fortsættelse og udvidelse af det hjemmebaseret pædagogiske udviklingsprogram og til fortsat opretholdelse af stimulerende og omsorgsfulde kostafdelinger på landdistriktskolerne.

CG_foto_fra_gu00e5rdsplads.jpg

Children's Ger_Mongolia

Project title: CICED støtte til  Children's Ger

Project start-end: 1.01.2011-ongoing

Partner: Children's Ger, Bayankhoshuu, Ulaanbaatar, Mongolia

Budget: approx. 40,000 DKK per year

Siden starten i 1997 har Children’s Ger sikret skolegang til over 1000 børn og unge, der ellers ikke ville være kommet i skole. ’Ger’ er navnet på det traditionelle mongolske filttelt, som har huset de mongolske nomader i århundreder. Snesevis af ekstremt fattige og udsatte familier har via projektet fået hjælp til at komme videre i tilværelsen.

Projektet er oprindelig etableret på privat initiativ i et mongolsk-tysk samarbejde, som reaktion på den store bølge af gadebørn i 90ernes Ulaanbaatar.  

Children’s Ger befinder sig Bayankhoshuu distriktet  i den vestlige del af Ulaanbaatar, Mongoliets hovedstad. Det er et af de fattigste områder i hovedstaden med høj arbejdsløshed og alkoholisme samt mange tilflyttere fra landdistrikterne, der søger til byen i håbet om bedre livsvilkår.

Der er op til flere offentlige skoler i området, men reglerne for optagelse i skole følges strengt. Det vil sige, man skal have alle papirerne i orden, helst et pas. Forældrene, ofte enlige mødre, har ikke de nødvendige papirer. Passet kan være forsvundet under flytning eller solgt for en flaske vodka!

Mange tilflyttende børn og unge fra landdistrikterne har heller ikke fulgt normal skolegang. De er for eksempel 13 år gamle, men kun gået i skole i 2-3 år. De offentlige skoler giver ikke plads til, at man kan starte i 3. klasse, når man burde gå i syvende. Nogle af eleverne i Children’s Ger er over 20 år, når de starter med at lære at læse, skrive og regne.

Desværre bliver mange at de fattigste børn også nærmest mobbet ud af de offentlige skole. Ikke af deres klassekammerater, men af lærerne. De offentlige skoler er overfyldte. Lærerne arbejder i to-holdsskift. Der mangler penge til alt. 

Lærerne bliver bedømt på elevernes præstationer. De fattigste, især tilflytterne er ofte bagud.Lærerne forsøger at mindske antallet af elever i klasserne. De fattigste bliver mobbet ud først. 

Eller de har simpelthen ikke råd til at gå i skolen. Undervisning fra 1.-12. klasse er i princippet er gratis. Lærerne opkræver månedlige betalinger for ditten og datten.

Det har de sådan set ikke lov til, men ingen protesterer, for det kan føre til udelukkelse fra prøver og eksaminer eller andre repressalier. Lærere kan finde på, at opkræve hvad der svarer til 100-150 kroner. Det har de fattigste familier ganske enkelt ikke råd til.

Derfor er der brug for Children’s Ger. Her er alle velkomne. 

CICED har etableret en Social Familie Fond til støtte for de allerdårligst stillede børn og unge med tilknytning til Children’s Ger.

Flere skoler i Københavns området har benyttet skolernes motionsdag til at løbe penge ind til Children’s Ger.

Ryparken Lille Skole på Østerbro er venskabsskole med Children's Ger og gennem mange år, har børn og forældre og lærere løbet og samlet penge ind til Children's Ger.


Pengene bruges til daglige måltider, medicin og lægebesøg, besøg på offentlig badeanstalt, vintertøj, bøger og skoletasker.


 Roskilde Festivalens Fond har i to omgange ydet støtte, blandt andet til basket-ball bane og opførelse af beskyttende mur omkring skolens grund.

85106339_1287050344823073_23452682663703

Helambu Youth Taking Their Place

Projektets titel: Helambu Youth Taking Their Place

Projekt start-slut: 20.04.2020-20.10.2021

Partner: JUST Nepal Foundation

Budget: 499.480 DKK

Projektet følger i sporet på nogle af de gode resultater fra indsatsen: Putting Youth on Centre Stage. Fokus i det nye samarbejde med JUST Nepal Foundation  er at støtte unge nepalesere i at opbygge stærke, inkluderende civilsamfundsplatforme i deres lokale samfund.  


Ambitionen er, at de unge deltager fredeligt og produktivt Nepals sociale og økonomiske udviklingsprocesser.


Når projektet er færdigt i slutningen af 2021, så skulle følgende målsætninger være opfyldt:

  • Fattige og marginaliserede i Helambu kommune har bestået erhvervskurser, så de er bedre i stand til at få adgang til job eller starte forskellige former for indtægtsgivende virksomhed.


  • De unge vil have etableret et inkluderende kooperativ med klar styring, og hvor de har kapacitet til at mobilisere, styre ressourcer og udvide deres forretninger.

  • De unge har endvidere styrket deres kapacitet til lederskab, medborgerskab og fortalervirksomhed, og de har skabt en række platforme for unges engagement i samfundet.

20180427_170733.jpg

Youth on the Centre Stage_Nepal

Projektets titel: Putting Youth on the Centre Stage

Projekt start-slut: 01.03.2018-30.11.2019

Partner: JUST Nepal Foundation

Budget: 400.000 DKKProjektet ’Putting Youth on the Centre Stage’ er målrettet styrkelse af ​​nepalesiske unges muligheder og interesse for at deltage i landets sociale og økonomiske udviklingsprocesser og aktivt deltage i dets regeringsførelse.


Projektområdet Sindhupalchok er blevet alvorligt påvirket af krig, trafficking, ungdomsmigration og jordskælv.


Mens 60 procent af Nepals befolkning er under 25 år, forhindrer kulturelle traditioner, kønsfordeling og kaste-hierarkier effektivt størstedelen af ​​unge i at deltage i politik og demokratiske samtaler samt vigtige dele af det økonomiske liv.


Projektet bidrager til at tackle denne ubalance ved at tilbyde fire youth camps for op til 90 unge, hvor samfundstemaer og iværksætteraktiviteter er på dagsordenen samt gennemføre en ungdomsfestival, der forventer deltagelse af mere end 2000 besøgende.


Projektet bruger sociale medier til videndeling og systematisk lagre og kritisk evaluere erfaringer til fremtidige interventioner.


Det svarer til SDG'er 1,4,5,8,10,11,16 & 17.

Youth camp-outdoor session.jpg

Mikro-kreditter til unge, Helambu, Nepal

Projektets titel: Mikro-kreditter til unge i Helambu, Nepal

Projekt start: 01.03.2019 - fortløbende

Partner: JUST Nepal Foundation

Budget: 70.000 DK


På youth camps under projektet 'Putting Youth at the Centre Staget' var det tydeligt, at flere deltagere havde gode ideer til, hvordan de kunne tjene penge til sig selv og deres familier 


Men de manglede startkapital. Ikke mange penge, typisk omkring 1000 USD for at komme i gang.


Inspireret af energien og de gode ideer fra youth camps besluttede CICED at øremærke 70.000 DKK af vores opsparing til mikro-kreditter til unge i Helambu-regionen.  Indtil videre har seks projekter fået startkapital. Alle lån er tilbagebetalt som aftalt.

 
  • Facebook

©2019 by CICED