top of page
OM CICED

CICED blev stiftet i november 2010. Bag initiativet stod en kreds af personer, som havde mere end 20 års erfaring med udviklingsarbejde, fortrinsvis som konsulenter og projektledere på DANIDA-støttede programmer inden for uddannelsesområdet.

CICED er oprettet med følgende formål:

- at støtte udvikling af aktive civilsamfund lokalt, national og globalt.

- arbejde for fremme af uddannelse, sociale vilkår og sundhed i fattige/lavindkomst lande.

Dulaan khuvtsas taraalaa (12).jpeg
Verdensmaal-hjul-ikon-gennemsigtig-02.pn
FNs VERDENSMÅL

For bæredygtig udvikling

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.
 
De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber.
 
Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.

CICED fokuserer især på målene #1 afskaf fattigdom; #4 kvalitetsuddannelse; #17 partnerskaber for handling. Hvor det relevant og muligt bidrager vi også til opfyldelse mål #3 sundhed og trivsel og #10 mindre ulighed samt # 13 klimaindsats. 

PROJEKTER

CICED er engageret i projekter eller projektforberedelse i 6 lande: Bolivia,
Eksil-Tibet/Indien, Mongoliet, Nepal, Peru og Tanzania.

IMG_5584_edited.jpg

BOLIVIA

9CA71A3F-9E88-4185-9E67-92B326BCB4C1_1_201_a_edited_edited.jpg

MONGOLIA

Nepal%2001_edited.jpg

NEPAL

Quality education for poor children and youth in Bolivia highlands, Potosi

Projekt 'kvalitetsuddannelse for fattige børn og unge' med fokus på grunduddannelse, pigers skolegang, værkstedsskole og landbrug for oprindelige folk i Potosí i højlandet sydvest for Sucre.

Better School Start
- Better School Life

Vores nye projekt med vores mangeårige partner MAPSSD har til formål at levere hjemmebaseret førskolepædagogisk støtte til nomadefamilier i 62 landdistrikter. Endvidere skal tilværelsen på distriktsskolernes kostafdelinger gøres mere børnevenlig med familielignende omsorg og flere fritidsmuligheder.

Better Life - Educating and Keeping Children Safe in Helambu

Projektet fokuserer på to områder. For det første mobiliserer og styrker vi forældre, lokalsamfund, skoler og lokale guvernører gennem en ’Total School Approach’. For det andet arbejder vi på at forbedre den undervisning, som børnene møder i skolen. 

MERE OM OS

BESTYRELSEN

CICEDs bestyrelse består af 7 medlemmer - hertil 2 suppleanter.

CICED DOWNLOAD

Gå til download af CICEDs seneste vedtægter, arbejdsprogram, regnskab og årsberetning.

VISTA MAGASIN

I ViSTA magasinet giver vi god plads til formidling af viden, erfaring og synspunkter, der vedrører uddannelse og civilsamfund med relevans for vores projekter.

bottom of page