top of page

"For effektivt at tilpasse sig til og afbøde virkningerne af klimaændringerne skal de med levede erfaringer høres". 
 

Meget forskning tyder på, at et af de største aktiver efter en katastrofe er de mennesker, der oplever dem, men dette aktiv er enormt underudnyttet. Folk oplever ofte en øget samhørighed i samfundet efter en katastrofe, og denne samhørighed er størst lige efter katastrofen. De ti medlemmer af netværket er som lokale foreninger – community based organizations - en integreret del af dette fænomen.  Men de og deres folk er ofte underudnyttet i udformningen af planer for deres lokalsamfunds langsigtede modstandsdygtighed og beredskab. De katastrofeberørte samfund udgør rygraden i afbødningen af virkningerne af klimaændringerne og i enhver katastrofeindsats. 
 

The Everest Network tæller 10 lokale foreninger og har til formål:

  •     At inspirere og udnytte hinandens ressourcer, så de bedre kan klare de udfordringer, som klimaændringerne medfører.

  •     At forstå bedre, hvordan de kan støtte deres respektive lokalsamfund i deres tilpasning til den voksende usikkerhed i forbindelse med klimaændringerne og sikre beredskabet for at mindske konsekvenserne af natur- og klimarelaterede katastrofer. 

  •     At styrke lokalsamfundene, så de får en central rolle i udformningen, planlægningen og gennemførelsen af tilpasnings- og beredskabsinterventioner, herunder

  •     Omlægning af katastrofeinterventioner og -finansiering fra en reaktiv til en proaktiv model.
     

IMG_0752 (2).jpeg

NEPAL

Samarbejde og videndeling om klimaforandringer

Projektets titel:  The Everest Network
Projekt start-slut: 01.09.2022 – 30.04.2023
Partner: JUST Nepal Foundation
Budget: 99.000 DKK

NYHEDER

En samlet oversigt over de nyheder, der knytter sig til projektet

bottom of page