top of page

Et bedre liv - uddannelse og beskyttelse af børn i Helambu, Nepal

Kvalitetsuddannelse er en hjørnesten i kampen mod fattigdom og ulighed. Det spiller en nøglerolle i udviklingen af social og økonomisk retfærdighed, ligestilling mellem kønnene og udvikling af et robust demokrati. 


Inkluderende og retfærdig kvalitetsuddannelse, alle børns ret til at modtage uddannelse inden for rammerne af deres lokalsamfund, forankret i deres kulturelle kontekst er fremhævet i Verdensmål nr. 4 ’kvalitetsuddannelse’. 


Det er med dette afsæt, at CICED indgår i et treårigt projekt med vores partner Just Nepal Foundation. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med Helambu Rural Municipality (Helambu landkommune) of Sindhupalchock. 

 

Et væld af udfordringer

Projektområdet var et ’hotspot’ under den nepalesiske borgerkrig, der sluttede i 2006, og som efterlod dybe ar i lokalsamfundet. 
Området blev også hårdt ramt af et jordskælv i 2015. Det havde den højeste dødstal i landet, og 95% af boliger og infrastruktur blev ødelagt. Mange familier bor stadig i provisoriske huse, da de sociale og økonomiske virkninger af jordskælvet ikke blev kompenseret fuldt ud. 
Området er også hjemsted for den højeste andel af menneskehandel i Nepal. Risikofyldt ungdomsmigration primært til Mellemøsten er også høj.

Udfordringerne står i kø. 


Med et nyt og føderalt system i 2018, blev der for første gang i moderne tid valgt en person fra området til stillingen som borgmester. Og det giver nye muligheder.


Hinduistisk kaste-baseret diskrimination i Nepal er udbredt i skolerne. Uddannelsessystemet er forankret i og reproducerer en ond cirkel af ulighed og diskrimination baseret på kaste og etnicitet. To tredjedele af de indskrevne børn i Helambu-skolerne forlader skolen, før de er færdige med femte klasse.


"Det er hele attituden, der er kernen i uddannelsesproblemet i Nepal. Du finder stor tolerance over for ulighed, og der er en ret gennemgribende tro på, at de fattige, de marginaliserede, de lavere kaster, på en eller anden måde er ansvarlige for deres egen tilstand. Vi ser ofte, at lærere og lokalsamfund ikke forstår hinanden. Lærere og skoleledelse kommer ofte fra kaster eller etniske grupper, der er forskellige fra lokalsamfundet. Ofte er lærernes sprog forskelligt fra lokalsamfundets. Når et barn møder op den første skoledag, forstår hun ofte ikke, hvad læreren siger, og det kan endda være forbudt for hende at tale på sit modersmål, selvom selve skolen er placeret midt i hendes landsby", forklarer Rita Tisdall, projektansvarlig hos CICED.


Derfor er, udover efteruddannelse af lærerne, netop uddannelse af skole- og forældreudvalg vigtige ingredienser i projektet. Projekt har et et stærkt fokus på styrkelse af civilsamfundet.


”Vores lokale samfund er præget af en splittelseskultur. Hvis det skal lykkes os at gøre noget ved dette og fremme solid gatekeeping, så vi stopper handel med piger, så er vi nødt til at udvide omfang af og mening med skolen. Hele samfundet skal involveres," forklarer borgmesteren i Helambu


En to-trins raket mod en bedre fremtid

Projektet fokuserer således på to fronter. For det første mobiliserer og styrker vi forældre, lokalsamfund, skoler og lokale guvernører gennem en ’Total School Approach’ til kollektivt at konfrontere de forhindringer, der findes i respektive samfund og skoler. Vi faciliteter en proces, hvor skolerne og deres lokalsamfund kan blive partnere og udvikle en fælles vision for børnene og deres uddannelse. 


For det andet arbejder vi på at forbedre den undervisning, som børnene møder i skolen. Undervisningen skal forankres i børnenes egen verden, i lokalsamfundets udfordringer og historie og ikke primært i en virkelighed, der er totalt fremmede for børnene. Og så skal der undervises være på et sprog, de kan forstå.


Der er 34 skoler og lokalsamfund involveret i projektet. De vil blive støttet af Total School Approach Teams. Hvert hold vil have en bestemt klynge af skoler, hvor de bor i hele projektet og giver praktisk support og input.
 

Nepal%2001_edited.jpg

NEPAL

Better Life – Educating & Keeping Children Safe in Helambu

Projektets titel:  Better Life – Educating & Keeping Children Safe in Helambu, Nepal
Projekt start-slut: 01.12.2020 - 30.11.2023
Partner: JUST Nepal Foundation
Budget: 2.785.930

NYHEDER

En samlet oversigt over de nyheder, der knytter sig til projektet

bottom of page