top of page

Det overordnede formål med dette projekt er at støtte sårbare samfund og den lokale regering i Helambu landkommune med at udforme og etablere fleksible, inkluderende institutionelle ordninger, der kan håndtere klimarisici og levere lokalt ledet tilpasning. Dermed styrkes modstandsdygtigheden over for klimaændringer.
 

Projektet har tre specifikke mål:

 •     Kapacitetsstyrkelse af de lokale katastrofeforvaltningsudvalgs viden og tekniske kapacitet om klimatilpasning og inddragelse.

 •     Styrkelse af kapaciteten hos de vigtigste kommunale ansvarlige for klimatilpasning og -forvaltning

 •     Styrkelse af ungdomsgruppers kapacitet til at fungere som redningsledere i forbindelse med katastrofer. 

  
Projektet er inspireret af et tidligere forberedende projekt, Prepared for the 2022 Floods in Helambu, gennemført i JNF-CICED-partnerskabet. Det var den første kollektive indsats (lokalsamfund, lokale myndigheder og JNF) for at løse klimarelaterede problemer.      
 

Resultaterne af indsatsen omfattede bl.a.:

 •     Traditionelt marginaliserede samfund, som tidligere var udelukket fra nødhjælp, fik adgang til fødevarer og medicinske forsyninger. 

 •     Nødhjælpen blev effektivt og retfærdigt fordelt. 

 •     Udsatte samfund i Helambu blev nået og fik adgang til mere kvalificeret, systematisk støtte end tidligere

 •     Alle børnefamilier, der var i fare, blev bragt i sikkerhed.

 •     Der blev ikke rapporteret om handel med børn i løbet af monsunen i 2022.

 •     Familier og ældre fra højrisikoboliger blev midlertidigt flyttet. 

 •     Ungdomsredningshold gennemførte kort rudimentær træning, de arbejdede mere sikkert og effektivt.

 •     Lokalsamfundene udtrykker et ønske om at være bedre forberedt på fremtidige oversvømmelser og jordskred

 •     Der blev indledt samtaler/bevidsthed om vejrændringer og deres virkninger blandt lokalsamfund og pligtige personer.

 

Tidligere blev klimaændringerne ikke behandlet af den lokale regering eller af lokalsamfundene set som noget, der kunne udfordres, noget, man kunne være forberedt på. For at forankre AA-interventionsaktiviteterne lokalt oprettede alle syv distrikter i Helambu katastrofehåndteringsgrupper, som koordineres af den lokalt valgte formand. Der deltog kvinder, unge, sårbare grupper og JNF.
 

Der er skabt et momentum, som dette projekt ønsker at udnytte, og fastholde og udvide de positive resultater fra den forberedende indsats.

Sindhupalchowk_flood__Melamchi_flood_021623842652_1024.jpg

NEPAL

Bedre lokal ledelse af tilpasning til klimaforandringerne

Projektets titel:  Bedre lokal ledelse af tilpasning til klimaforandringerne
Projekt start-slut: 01.04.2023 – 01.10.2024
Partner: JUST Nepal Foundation
Budget: 998.045 DKK

NYHEDER

En samlet oversigt over de nyheder, der knytter sig til projektet

bottom of page