top of page

Dette nye fælles MAPSSD-CICED-projekt har to hovedmål:

 

Et: hjemmebaseret støtte til førskolebørns alsidige udvikling. Indsatsen omfatter nomadefamilier og deres børn i alderen 3-5 år, altså børn, der ikke har muligheder for at komme i børnehave.

To: udvikling af bedre og mere familielignende omsorg, samt bedre fritidsmuligheder til børn i landdistriktskolernes kostafdelinger

 

I løbet af det første projektår, vil de 62 lokale afdelinger af MAPSSD i tæt samarbejde med lokale myndigheder identificere familier, der skal involveres i programmet for hjemmebaseret støtte til førskolebørns alsidige udvikling.

 

Forældre introduceres til programmet, og aftaler omkring støtte og samarbejde vil blive udarbejdet.

 

Eksisterende læringsmateriale vil blive identificeret, og nye materialer og vejledninger vil blive udviklet. Blandt de materialer, der vil indgå i ’pakken’ vil være traditionelle såvel som moderne spil, der forbedrer for eksempel børns motorik, sprogfærdigheder, kreativ og rationel tænkning.

 

De nuværende forhold i kostafdelingerne vil også blive analyseret, og der vil blive udarbejdet planer for forbedring af forholdene henimod en familielignende, børnevenlig omsorgs- og læringsatmosfære.

 

Efter uddannelse af personale til iværksættelse og koordinering af de to hovedaktiviteter og afholdelse af regionale workshops i august 2020 vil alle MAPSSD lokalafdelinger deltage fuldt ud i implementering af projektet.

 

Forventet situation ved projektets afslutning:

  • Hjemmebaseret pædagogisk udviklingsprogram for førskolebørn er i drift i alle 62 landdistrikter.

  • Op til 80% af alle nomadefamilier og mere end 2000 børn har været involveret i det hjemmebaseret pædagogiske udviklingsprogram 

  • 80% af kostafdelingerne på landdistriktskolerne i de involverede landdistrikter har forbedret deres sociale, kulturelle og læringsmæssige vilkår, og kostafdelingerne er mere familielignende og omsorgsfulde opholdssteder.

  • Finansiering er sikret til fortsættelse og udvidelse af det hjemmebaseret pædagogiske udviklingsprogram og til fortsat opretholdelse af stimulerende og omsorgsfulde kostafdelinger på landdistriktskolerne.

NYHEDER

En samlet oversigt over de nyheder, der knytter sig til projektet

Mongoliet%20Better%20School%20start_edit

MONGOLIET

Home-based early childhood education & better dormitories

Projektets titel: Better School Start-Better School Life

Projekt start-slut: 1.10.2019-30.09.2022

Partner: Mongolian Association for Primary and Secondary School Development / MAPSSD - http://mapssd.mn

Budget: 2.750.000 DKK

bottom of page