top of page

Formålet med indsatsen er at styrke inklusion af døve i det tanzaniske samfund. Det skal ske gennem en forøgelse af kapaciteten og kvaliteten af tegnsprogstolkning. 

 

Tegnsprogstolkning i Tanzania er i øjeblikket af dårlig kvalitet, og antallet af tolke er for lille til at imødekomme en konstant stigende efterspørgsel efter tolkning. Tegnsprogstolkning er en af de vigtigste nøgler til døves integration og aktive deltagelse i samfundet.

 

Projektet retter sig mod kapacitetsopbygning af tegnsprogstolke hos tolkenes organisation TASLI og hos de døves organisation CHAVITA, samt blandt tegnsprogstolkestuderende på University of Dar es Salaam. 

 

Endvidere målrettes fortalervirksomhed mod offentlige myndigheder og institutioner, der har en konventionsfastlagt og lovgivningsmæssig bestemt forpligtelse til at servicere samfundets døve medlemmer. 

 

Endelig styrkes TASLI som organisation. Indsatsen omfatter kurser i tegnsprogstolkning, tolkningens etiske fordringer, organisationsudvikling samt en aktionslæringsproces via løbende CICED-supervision af TASLIs ledelse.

DSCF5855_edited.jpg

TANZANIA

Bedre  og mere tegnsprogstolkning

Projektets titel: Supporting Quality Sign Language Interpretation Services in Tanzania

Projekt start: 01.04.2022 - 30.09.2023

Partner: TASLI

Budget: 498.000 DKK

NYHEDER

En samlet oversigt over de nyheder, der knytter sig til projektet

bottom of page