top of page

Uden tegnsprog og uden ordentlig adgang til tegnsprogstolkning er døve udelukket fra det meste sociale lliv.

Tanzania har ratificeret FNs Konvention om Rettigheder for Personer med Handicap, og landet har siden 2010 haft sin egen ganske fine supplerende lovgivning. Desværre er lovgivningen stort set ukendt uden for meget snævre kredse.

 

Opgavefordelingen mellem forskellige myndigheder og niveauer i Tanzanias offentlige sektor tilsiger lokale myndigheder, svarende til danske regioner og kommuner, at sørge for opfyldelse af såvel konvention som national lovgivning.

 

Studier har vist, at stort set ingen lokale myndigheder kender hverken konvention eller den relevante tanzanisk lovgivning. Penge til opgaven er der nu heller ingen af.

 

Det er den situation, som det nye CICED-CHAVITA samarbejde skal forsøge at ændre på. Hele Tanzania kan ikke vendes til at arbejde i forhold til døves rettigheder i løbet af 18 måneder. Derfor lægger vi ud med en intensiv indsats i de tre regioner: Mtwara syd, Tanga i nord og Dodoma i den centrale del af landet.

Projektet skal udbrede kendskabet til de døves rettigheder og især behovet for anvendelse af tegnsprog og adgang til tegnsprogstolkning. Døves lokalorganisationer skal styrkes i at drive fortalervirksomhed og engagere deres medlemmer i at udbrede kendskabet til og anerkendelse af døves rettigheder.

Ny teknologi skal i anvendelse, og der skal udvikles en 'tegnsprogs-app', som udvider døves muligheder for at kommunikere med omverdenen. 

Inden projektet slutter, skal erfaringer fra de tre pilotdistrikter omsættes til en national kampagneplan for fremme af de døves reelle ret og adgang til at bruge tegnsprog og tegnsprogstolkning i samtale og samarbejde med offentlige myndigheder og det tanzaniske samfund som helhed.

NYHEDER

En samlet oversigt over de nyheder, der knytter sig til projektet

Inter week of the deaf 2020_Tanzania.jpg

TANZANIA

Tegnsprog - de døves sprog

Projektets titel: Boosting Sign Language as the Language of the Deaf in Tanzania

Projekt start: 01.04.2021 - 30.09.2022 

Partner: CHAVITA

Budget: 482.000 DKK

bottom of page