top of page

Projektet sigter mod at give børn og unge sproglige, kulturelle og erhvervsmæssige kompetencer, der sætter dem i stand til at bryde ud af fattigdom og deltage i det sociale liv som aktive og ligeværdige borgere i Bolivia.

 

Projektets primære målgruppe er børn og unge fra det oprindelige quechua-folk, bosiddende i landsbyer i fire kommuner i Potosí-regionen, som er en af ​​de fattigste regioner i det bolivianske højland.

 

Tre hovedindsatser skal bane vejen til at nå i mål med projektets målsætning: (1) kvalitetsud-dannelse; (2) socio-produktive landbrugsprojekter og (3) initiativer til at holde de unge i uddannelsesforløb.

 

Det tosprogede intra- og interkulturelle uddannelsesprogram, der skal udvikles af projektet, inkluderer førskoleundervisning og grundskoleuddannelse for børn i alderen 4 til 12 år samt mellemskole- og gymnasial uddannelse for piger og drenge i alderen 13 til 18 år.

 

Uddannelsesprogrammet sigter mod at give børn og unge sprogfærdigheder i quechua og spansk og give dem de nødvendige intra- og interkulturelle kompetencer.

 

Desuden vil projektet udvikle socio-produktive agro-projekter, der støtter børn, unge og deres familier til at opnå bæredygtige levevis.

 

Udvikling af socio-produktive projekter er en vigtig del af Bolivias uddannelseslov L070, og det sigter mod at gøre uddannelse mere kontekstuel og af-akademisere læseplaner til fordel for flere erhvervsfærdigheder, der er relevante for håndværk og landbrug.

 

Derudover er de socio-produktive projekter beregnet til at forbedre levevilkår og mindske fattigdom blandt deltagerne og således modvirke ungdomsmigration til bycentrene.

 

Klimaforandringer i regionen kræver indførelse af nye afgrøder og / eller innovative dyrkningsmetoder og landbrugsinnovation vil være kernen i landbrugets socio-produktive projekter.

 

Uddannelsesprogrammer for de unge vil omfatte erhvervsvejledning og undervisning i rettigheder med særligt fokus på, hvordan pigers rettigheder respekteres korrekt.

 

I samarbejde med ungdommen og lokalsamfundene sigter projektet at drive indkvarteringsfaciliteter i de større landsbyer for at give unge, især piger, fra de mindre landsbyer muligheder for at gå i gymnasiet.

IMG_5584_edited.jpg

BOLIVIA

Kvalitetsuddannelse for børn og unge fra det oprindelige quechua folk i Potosí regionen

Projektets titel: Kvalitetsuddannelse for fattige børn og unge i Potosi-regionen, Bolivia

Projekt start-slut: 01.01.2020-31.12.2022

Partner: Acción Andina de Educación / AAE

Budget: 2.750.000 DKK

NYHEDER

En samlet oversigt over de nyheder, der knytter sig til projektet

bottom of page