top of page

BESTYRELSEN

CICEDs bestyrelse og suppleanter for 2022-2023

CICEDs bestyrelse består af 5 medlemmer - hertil 1 suppleant.

Bestyrelsen mødes 8-10 gange årligt.

Johnny_edited_edited_edited.jpg

JOHNNY BALTZERSEN

Chair 

Lærer, cand.pæd.pæd. og ph.d.med focus på skoleudvikling og forandrings-processer. Chefkonsulent i Program for International Education Development, Professionshøjskolen UCC. Siden 1992 centerleder og chefkonsulent på udviklingsprogrammer og -projekter i bl.a. Afghanistan, Eritrea, Etiopien, Kina/Tibet Autonomous Region, Indien, Laos, Mongoliet, Nepal og Tanzania. Koordinerer CICEDs arbejde med udviklingsprojekter;  ansvarlig for arbejdet i Mongoliet og det eksil-tibetanske samfund. Administrerer CICEDs hjemmeside, redigerer CICED NYT og koordinerer arbejdet i CICEDs sekretariat.


E-mail:  info@ciced.dk

Jette%20Luna_edited.jpg

JETTE LUNA

Vice-chair 

Lærer, Cand.pæd i pædagogisk sociologi og Master i andetsprog. Har i Latinamerika arbejdet som uddannelsesrådgiver indenfor tosproget interkulturel uddannelse i Guatemala, Peru, Bolivia og Ecuador. Har i Danmark arbejdet som konsulent indenfor dansk som andetsprog i UCC; leder af et uddannelsesprogram for sent ankomne unge flygtninge og indvandrere; uddannelsesrådgiver i Oxfam IBIS, med ansvar for uddannelsesprogrammer i Latinamerika. Arbejder pt. i Gladsaxe Kommune, som leder af modtageklasser og konsulent indenfor dansk som andetsprog. 

E-mail jette.luna@ciced.dk

Katinka_edited_edited.jpg

KATINKA HOYDAL

Sekretær

MBA. Har boet 3 år i Bolivia, hvor jeg fik indblik i udviklingsarbejde

Har arbejdet for IBIS som korrespondent/sekretær - engelsk/spansk

Har været frivillig sekretær for Dansk NGO (Dialogos)

Har været ansat i 'det gamle' CICED i fra 1994 - 2002, hvor mit administrative ansvarsområde var uddannelses-/udviklingsprogrammer i hhv. Mongoliet, Nepal, Bolivia og Eritrea. 

Medlem af diverse bestyrelser, herunder Bolivia Landegruppen.

Medlem af bl.a. Bolivia Landegruppen. Medlem af CICEDs sekretariat, deltager i arbejdsgrupper omkring Bolivia og Peru projekter,  kasserer.


E-mail: katinka.hoydal@ciced.dk

IMG_4975.JPG

RITA TISDALL

Bestyrelsesmedlem

Master (cand. pæd.) i International Education and Development Studies, med focus på specialpædagogik, inklusion , vidensdeling og implementering. Post graduate i Diversity and Change Management Studies, London. International akkrediteret underviser i F.M. Alexanderteknik.

Har siden 1991 arbejdet med udviklingsprojekter både som frivillig, konsulent og rådgiver i  Nepal og har tillige været konsulent på projekter med  tilknytning til Ghana. Har omfattende erfaring med projektarbejde for flygtninge  i Denmark. Var  i en årrække akademisk kursusansvarlig og underviser på DIS Danmark i specialpædagogik.  

E-mail: rita.tisdall@ciced.dk

SVEN KJÆR NIELSEN

Kasserer

Indehaver og administrerende direktør, IT-virksomhed. Mange års erfaring fra arbejde i forskellige frivillige organisationer. 

E-mail: skn@basecon.com

Christiane_edited.jpg

Suppleant

Cand. polit med speciale i samfunds- og udviklingsøkonomi. Arbejder som fuldmægtig i økonomisektionen hos Rigadvokaturen. Har beskæftiget sig en del med mikrofinans og har erfaring fra frivilligt arbejde i Danmark og internationalt, særligt Latinamerika. Arbejdet i CICED fokuserer på udvikling af projekter og projektstyring.

E-mail: stianes@gmail.com

CHRISTIANE TROLLE-BUSCK

IMG_6708.jpeg

CICED DOWNLOADS

VEDTÆGTER

CICEDs vedtægter

ÅRSBERETNING

Bestyrelsens beretning for 2020-2021

ARBEJDSPROGRAM

CICEDs arbejdsprogram 2022

REGNSKAB

CICEDs årsregnskab 2021

bottom of page