Om CICED 

About CICED

CICED blev stiftet i november 2010. Bag initiativet stod en kreds af personer, som havde mere end 20 års erfaring med udviklingsarbejde, fortrinsvis som konsulenter og projektledere på DANIDA-støttede programmer inden for uddannelsesområdet. 

CICED er oprettet med følgende formål:

  • at støtte udvikling af aktive civilsamfund lokalt, national og globalt.

  • at arbejde for fremme af uddannelse, sociale vilkår og sundhed i fattige/lavindkomst lande.

Download CICED vedtægter.

CICED was established in November 2010 by a group of people with more than 20 years of experience in development cooperation primarily working as project managers and consultants of large scale DANIDA programs in education. 

CICED is established to

  • support development of vibrant civil societies locally, nationally and globally;

  • support better education, and improved social condition and health care in poor and low-income countries.

 
Khalkgol_Dornod_Mongoliet.jpg

CICED bestyrelse - CICED board

CICEDs bestyrelse og suppleanter for 2019-2020. 

CICEDs bestyrelse består af 8 medlemmer - hertil 4 suppleanter. Bestyrelsen mødes fire gange årligt på hverdage samt en gang årligt til weekend-seminar. Et sekretariat på 4 bestyrelsesmedlemmer koordinerer arbejdet mellem bestyrelsesmøderne.

The CICED board consists of eight members  - four alternates are invited to all board meetings and other proceedings. On an annual basis the board typically holds four meetings and a weekend seminar.

Bestyrelsens beretning for 2018-2019 - klik her.

CICEDs arbejdsprogram 2019-2020 - klik her.

CICEDs regnskab 2018 - klik her.

 

Johnny Baltzersen

Chair - board & secretariat

Lærer, cand.pæd.pæd. og ph.d.med focus på skoleudvikling og forandringsprocesser. Chefkonsulent i Program for International Education Development, Professionshøjskolen UCC. Siden 1992 centerleder og chefkonsulent på udviklingsprogrammer og -projekter i bl.a. Afghanistan, Eritrea, Etiopien, Kina/Tibet Autonomous Region, Indien, Laos, Mongoliet, Nepal og Tanzania. Koordinerer CICEDs arbejde med udviklingsprojekter;  ansvarlig for arbejdet i Mongoliet og det eksil-tibetanske samfund. Administrerer CICEDs hjemmeside, redigerer CICED NYT og koordinerer arbejdet i CICEDs sekretariat.

E-mail:  info@ciced.dk

Jette Luna

Vice-chair - board & secretariat

Lærer, Cand.pæd i pædagogisk sociologi og Master i andetsprog. Har i Latinamerika arbejdet som uddannelsesrådgiver indenfor tosproget interkulturel uddannelse i Guatemala, Peru, Bolivia og Ecuador. Har i Danmark arbejdet som konsulent indenfor dansk som andetsprog i UCC; leder af et uddannelsesprogram for sent ankomne unge flygtninge og indvandrere; uddannelsesrådgiver i Oxfam IBIS, med ansvar for uddannelsesprogrammer i Latinamerika. Arbejder pt. i Gladsaxe Kommune, som leder af modtageklasser og konsulent indenfor dansk som andetsprog. 

E-mail jette.luna@ciced.dk

Katinka Hoydal

Board & secretariat

MBA. Har boet 3 år i Bolivia, hvor jeg fik indblik i udviklingsarbejde

Har arbejdet for IBIS som korrespondent/sekretær - engelsk/spansk

Har været frivillig sekretær for Dansk NGO (Dialogos)

Har været ansat i 'det gamle' CICED i fra 1994 - 2002, hvor mit administrative ansvarsområde var uddannelses-/udviklingsprogrammer i hhv. Mongoliet, Nepal, Bolivia og Eritrea. 

Medlem af diverse bestyrelser, herunder Bolivia Landegruppen.

Medlem af bl.a. Bolivia Landegruppen. Medlem af CICEDs sekretariat, deltager i arbejdsgrupper omkring Bolivia og Peru projekter,  kasserer.


E-mail: katinka.hoydal@ciced.dk

Christiane Trolle-Busck

Treasurer - board

Cand. polit med speciale i samfunds- og udviklingsøkonomi. Arbejder som fuldmægtig i økonomisektionen hos Rigadvokaturen. Har beskæftiget sig en del med mikrofinans og har erfaring fra frivilligt arbejde i Danmark og internationalt, særligt Latinamerika. Arbejdet i CICED fokuserer på udvikling af projekter og projektstyring.

E-mail: stianes@gmail.com

Ida Lund

Board member

Tegnsprogstolk og skuespiller. Har erfaring med frivilligt arbejde fra den internationale afdeling i Ungdommens Røde Kors, der blandt andet har budt på 5 måneders ophold i Uganda. Arbejdet i CICED har fokus på udvikling af tegnsprogstolkeprojekt i Tanzania.

E-mail: ida.lund@ciced.dk

Emilie Lykfeldt Eriksen

Board member

Tegnsprogstolk. Var aktiv i studenterarbejde ved UCC som medlem af studerendes råd og UCCs Uddannelsespolitiske Udvalg. Har arbejdet frivilligt i Tanzania på Døveskolen Mugeza i ca. 4 mdr. i 2010.  Arbejdet i CICED har fokus på udvikling af tegnsprogstolke-projekt i Tanzania.

E-mail: emilie.lykfeldt@ciced.dk

Rita Tisdall

Board member & secretariat

Master (cand. pæd.) i International Education and Development Studies, med focus på specialpædagogik, inklusion , vidensdeling og implementering. Post graduate i Diversity and Change Management Studies, London. International akkrediteret underviser i F.M. Alexanderteknik.

Har siden 1991 arbejdet med udviklingsprojekter både som frivillig, konsulent og rådgiver i  Nepal og har tillige været konsulent på projekter med  tilknytning til Ghana. Har omfattende erfaring med projektarbejde for flygtninge  i Denmark. Var  i en årrække akademisk kursusansvarlig og underviser på DIS Danmark i specialpædagogik.  

E-mail: rita.tisdall@ciced.dk

Ranjan Lama

Board member

Er kandidat i IT fra designspor på IT Universitet i København med fokus på software project management, software architecture, og enterprise architecture. Har arbejdet som undervisningsassistent, tolk og junior teknisk konsulent.

E-mail: ranjanlama03@hotmail.com

Suppleanter/Alternates

Marcus Balslev  - ✝︎ 8.10.2020

Cand.scient. Konsulent på projekter i Afrika for BUPL.  Engageret i udviklingsarbejde siden 2002. Koordinator, underviser og vejleder på specialdesignede diplomuddannelser for undervisere og uddannelsesplanlæggere i Eritrea samt konsulent for udvikling af ressource centre inden for grundskoleområdet i Eritrea. Konsulent på mindre forsknings- og udviklingsprojekter inden for uddannelsesplanlægning i Laos.

E-mail: marcusbalslev@gmail.com

 
  • Facebook

©2019 by CICED