©2019 by CICED

VISTA -forsidelogo_21-01-20__da.jpg

Om ViSTA

Perspektiver på uddannelse og civilsamfund

Med ViSTA ønsker CICED at give god plads til formidling af viden, erfaring og synspunkter, der vedrører uddannelse og civilsamfund med relevans for vores projekter,


Med ViSTA tilbyder CICED praktikere, administratorer, politiske beslutningstagere, forskere og studerende en platform for deling af viden, erfaringer og ideer inden for udvikling af uddannelse og civilsamfund. Fortrinsvis i de lande, hvor CICED samarbejder med lokale partnere.

Med ViSTA vil CICED tilstræbe at give mere direkte stemme til vores partnere og deres netværk.

Med ViSTA tilstræber vi en form, der blander den (populæ)rvidenskabelige artikel med den journalistiske long-reads.

Artikler vil være på dansk, engelsk og spansk. Artikler på spansk vil være til download på dansk.

ViSTA redigeres af Johnny Baltzersen (ansvh.), Katinka Hoydal, Jette Luna og Rita Tisdall.

ViSTA er registreret som online magasin med ISSN 2597-0429.

 

ViSTA - # 1/2020

ISSN 2597-0429

De første numre af ViSTA vil se dagens lys i løbet af foråret 2020. Titlerne nedenfor er arbejdstitler for de første artikler.

Er der brug for NGOere i Nepal?

ViSTA #1 - marts 2020

Rama Chandran Paudel, er en af Nepals mest respekterede aktører inden for udvikling af uddannelse og civilsamfund.


I CICEDs projekt med JUST Nepal Foundation 'Putting Youth on Centre Stage' var han oplægsholder og facilitator på alle youth camps og den afsluttende workshop.


I dette interview drøfter Rama Chandran Paudel, hvordan Nepals ungdom engagerer sig i samfundet. Og så spørger han, om der er brug for NGOere i Nepal?

DOWNLOAD ARTIKEL - DANSK

Mongolization or Westernization?

ViSTA #1 - marts 2020

Johnny Baltzersen, formand for CICED,  har været med fra starten i 1992  af dansk udviklingsbistand til Mongoliet. Som i alt andet samarbejde omkring udviklingsbistand har et gennemgående spørgsmål været: Hvor er balancen mellem lokal viden og erfaringer og den internationale - fremmede - viden, der bringes spil i udviklingsprojekter. 

Med afsæt i erfaringer og debatter under arbejdet med uddannelse i Mongoliet drøfter Johnny Baltzersen 'mongolisering' versus mongolsk import af vestlig uddannelsestænkning og -metode.

DOWNLOAD ARTIKEL - ENGELSK