OM VISTA

Perspektiver på uddannelse og civilsamfund

Med ViSTA ønsker CICED at give god plads til formidling af viden, erfaring og synspunkter, der vedrører uddannelse og civilsamfund med relevans for vores projekter,


Med ViSTA tilbyder CICED praktikere, administratorer, politiske beslutningstagere, forskere og studerende en platform for deling af viden, erfaringer og ideer inden for udvikling af uddannelse og civilsamfund. Fortrinsvis i de lande, hvor CICED samarbejder med lokale partnere.

Med ViSTA vil CICED tilstræbe at give mere direkte stemme til vores partnere og deres netværk.

Med ViSTA tilstræber vi en form, der blander den (populæ)rvidenskabelige artikel med den journalistiske long-reads.

Artikler vil være på dansk, engelsk og spansk. Artikler på spansk vil være til download på dansk.

ViSTA redigeres af Johnny Baltzersen (ansvh.), Katinka Hoydal, Jette Luna og Rita Tisdall.

ViSTA er registreret som online magasin med ISSN 2597-0429.

 

VISTA - # 1/2020

ISSN 2597-0429

MONGOLIET I CORONA-VIRUSSENS TEGN

ViSTA #1 - 11. marts 2020

Trods en over 4.000 km lang grænse med Kina lykkedes det Mongoliet frem til d. 10. marts at holde corona-virussen ude. Og da den alligevel sneg sig ind, var det ikke fra syd, men via en franskmand der kom med fly fra Moskva. 

Artiklen beskriver Mongoliets hurtige, omfattende og overraskende initiativer i epidemiens første uge. Fra mobile hilsner og kys i anledning af det mongolske nytår til downloading af pdf-filer på en bjergtop for at kunne følge undervisningen, når nu skoler og universiteter er lukkede.

Artiklen er skrevet af Ines Stolpe & Erdene-Ochir hhv. professor og gæstelektor ved Mongolian Studies på Bonn Universitet. 

LONGREAD MED FOLKENE BAG ET NYT UNGDOMSKOOPERATIV I HELAMBU, NEPAL

ViSTA #1 - 11. marts 2020

"Når vi kan tjene lige så meget her, som ved at rejse til Dubai, så bliver vi – og de andre kommer hjem". 

I kølvandet på CICEDs projekt med JUST Nepal Foundation Putting Youth on Centre Stage er unge i gang med at etablere det første kooperativ for alle unge og på tværs af etniske og sociale skel i Helambu-kommune. 

I dette long-read interviewes to af de unge initiativtagere sammen med JUST Nepals leder, og Ram Chandra Paudel, der har faciliteret alle youth camps under projektet fortæller blandt andet om kampen for finde alternativer til den voldskultur, der præger store dele af det offentlige liv i Nepal.

 
  • Facebook

©2019 by CICED