Nyheder


Jambo Danmark - rejsebrev fra Zanzibar

Af: Gry Hein og  Claus Andreasen - April 2016


“Stand up student, good morning teacher!”

”Good morning students”

”How are you?”

”We are fine, how about you?”

”We are fine!”

”Please sit”


Dette er en klassisk indgangsdialog, når man træder ind i klasserne på Alternative Learning Centre Rahaleo i Stonetown på Zanzibar.

Vi er en lille familie på 4, der er taget herned i 6 måneder som en del af CICEDS . volontørprogram. Vi arbejder på en skole for unge mellem 15-24 år. De studerende på skolen er der for at få færdiggjort eller starte deres primary school. De studerende har aldrig færdiggjort eller startet grundskolen, enten på grund af tidlige ægteskaber, graviditeter, børnearbejde, eller fattigdom. Eller de aldrig har været i skole af andre grunde. Med andre ord disse unge har været mere igennem, end vi som danskere kan forestille os, men som vi må forholde os til og være ydmyge omkring.

Vi har bosat os lidt uden for Stonetown i Mbweni (Zanzibar, red.), hvor vores to børn Noah på 10 år og Sigurd på 7 år, går på den internationale skole, ISZ. Her går over 30 forskellige nationaliteter. Vores børn kom herned med begrænsede engelskfærdigheder, men her 2 måneder inde i forløbet taler de nu flydende engelsk. Dybt imponerende og meget inspirerende. Vi har fået et kæmpe netværk, og deler gerne erfaringer og gode råd med andre forældre. Her bliver delt ideer og lavet samarbejde på tværs af alle de NGO´er og andre projekter, der er i gang på Zanzibar.

ALC Skolen er opbygget med en ’akademisk’ del og en erhvervsrettet del. Dette skulle gerne ruste dem bedre til en efterfølgende uddannelse. Erhvervsdelen er bygget op omkring workshops, hvor kan de studerende vælge at tage  housekeeping, tailoring, cooking, computer eller electrician kursus. Kurserne er forberedende til en efterfølgende uddannelse. Den akademiske del er primært bygget op omkring swahili, engelsk og matematik.

Vi startede ud med at ville undervise i engelsk og matematik, men erfarede hurtigt at matematik var for svært at undervise i pga. de mange begreber faget indeholder og de studerendes begrænsede engelskkompetencer. Så nu underviser vi kun i engelsk og i tailoring workshoppen. Det kan lyde paradoksalt, at vi kun kan undervise i engelsk, men faget er ret ligetil.  Det drejer sig for de studerende om at turde tale og vi er nede i de helt basale sætningsstartere.  

Gry har sat sig for bordenden for skolens syværksted. Nu bliver der produceret tasker, punge og bukser i det fineste lokale ”kangastof” (det lokale stof, med de mange farver og med de forskellige budskaber), alt sammen med henblik på videresalg. De studerende kan så putte penge i egne lommer eller investere i nyt stof. Derved  kommer entreprenørperspektivet ind i deres tanker.

Gry prøver at give de studerende metoder og kompetencer, for at de på bedste vis kan begå sig i en eventuel videre skrædderuddannelse. Midlerne til de forskellige workshops er dog ikke store. Som lærer eller studerende skal du selv medbringe materialer, hvilket for hovedparten af de studerende er næsten umuligt, da de kommer for meget fattige kår. Succesen for Grys syværksted skyldes dels eget engegement, men også en donation fra et norsk par, der syntes, at arbejdet med syværkstedet var inspirerende og gav mening. De donerede derfor et beløb til Gry, der derefter kunne købe, sakse, tråd, stof etc.

Claus er på skolen om morgenen, hvor han underviser i engelsk sammen med Gry, men om eftermiddagen rådgiver han departementet for Adult Education. Her har han kunnet hjælpe med at systematisere og effektivisere arbejdet.  Der er blandt andet udarbejdet et charter med forventningsafstemning mellem department og skole, formuleret et læringsgrundlag for skolen, der klart viser og skærper essensen i læring.  Endvidere er der etableret et værdiggrundlag for skolen.

Udfordringen har blandt andet været, at skolen og departementet ikke har arbejdet godt sammen i et stykke tid. Skolen har sat sin egen dagsorden og ikke opfyldt departementets forventninger -og omvendt. Med lidt vejledning, er der nu åbnet op for en dialog mellem departementet og skolen for derved på ny at klargøre målet for skolen: ”At give de studerende de bedst mulige forudsætninger, for at kunne tage en efterfølgende uddannelse”. Der er nu lavet en handlingsplan og det bliver spændende at være med til. Departementet og skolen har været meget glade for de inputs der er givet, men processerne er svære og det bliver spændende at se, hvordan outputtet bliver.

Udfordringer er der masser af hernede, og vi kan lave en liste, der er lige så lang som en indkøbsliste i Netto en lørdag formiddag. Du kan være uden el og vand i halvanden dag, infrastrukturen er håbløs, man får ofte indtryk af, at folk spilder egen og hinandens tid og alt er ”pole pole” (det vi ikke når i dag, når vi i morgen), og man når meget få ting på en dag i forhold til hjemme.  Men listen for oplevelser, erfaringer og ny viden er heldigvis dobbelt så lang. For der er ingen tvivl om, at dét at tage af sted som familie, til et andet land, et andet kontinent, en anden kultur og en helt anden økonomisk levestandard giver perspektiv i livet og vi er sikre på at både børn og voksne kommer hjem som mere vidende, robuste og reflekterende mennesker.  

Jambo 2


Jambo 3* * * * *

Tidligere nyheder findes i Arkiv

 © CICED 2010-2015